1-لینک ثبت نام را انتخاب کرده وارد شوید.

2-خط تلفن همراه خود را وارد نمایید.

3-کد پیامک شده را درج نموده سپس پروفایل شما ساخته می شود.

4-وارد حساب کاربری خود شوید.

5-از منوی پروفایلتان (صفحه اصلی حساب کاربری)، گزینه مدیریت را انتخاب کرده و مشخصات شخصی خواسته شده را بطور دقیق وارد کنید.

6-پس از تکمیل اطلاعات مجدد از منوی پروفایل گزینه ی دوره ها ------> لیست دوره ها را انتخاب کرده، فهرست کامل دوره ها برای شما نشان داده می شود. 

7-نام دوره ی مورد نةر براساس تقاضا و نتیجه ی تعیین سطح خود را ثبت نام کنید.

 ضمننا مشاورین ما بصورت کاملا رایگان در هر مرحله؛ علی الخصوص مرحله آخر، بای تصمیم گیری بهتر در خدمت شما هستند.

 

آکادمی زبان ایرکامکا ->چگونگی شرکت در دوره ها