آکادمی زبان ایرکامکا ->آموزش سایت و کلاسهای آنلاین

اطلاعات دوره

  • نام استاد : مدعو
  • نام دوره : کوتاه مدت
  • نوع دوره : وبینار
  • تاریخ شروع دوره : ۱۴۱۰/۰۴/۱۷
  • تاریخ اتمام ثبت نام :
  • ظرفیت : 500
  • شهریه :

توضیحات دوره

موضوع دوره :

آموزش سایت و کلاسهای آنلاین

مخاطبین دوره :

کلیه اساتید و دانشجویانی که با نحوه تشکیل ملاسهای آتلاین آشنایی ندارند 

پیش نیاز دوره :

سر فصل های دوره :

ثبت نام

عنوان دورهآموزش سایت و کلاسهای آنلاین