آکادمی زبان ایرکامکا ->آموزش سايت 2

اطلاعات دوره

  • نام استاد : علیرضا شکفته
  • نام دوره : کوتاه مدت
  • نوع دوره : وبینار
  • تاریخ شروع دوره : ۱۳۴۰۲/۱۲/۱۷
  • تاریخ اتمام ثبت نام :
  • ظرفیت : 0
  • شهریه :

توضیحات دوره

موضوع دوره :

آموزش سايت 2

مخاطبین دوره :

پیش نیاز دوره :

سر فصل های دوره :

ثبت نام

عنوان دورهآموزش سايت 2