آکادمی زبان ایرکامکا ->FCE

اطلاعات دوره

  • نام استاد : سید مصطفی غلامی
  • نام دوره : کوتاه مدت
  • نوع دوره : گروهی
  • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
  • تاریخ اتمام ثبت نام :
  • ظرفیت : 0
  • شهریه :

توضیحات دوره

موضوع دوره :

FCE

مخاطبین دوره :

پیش نیاز دوره :

سر فصل های دوره :

ثبت نام

عنوان دورهFCE