آکادمی زبان ایرکامکا ->زبان انگلیسی عمومی برزگسالان

اطلاعات دوره

  • نام استاد : نسترن شرفی
  • نام دوره : کوتاه مدت
  • نوع دوره : وبینار
  • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
  • تاریخ اتمام ثبت نام : 1398/08/28
  • ظرفیت : 15
  • شهریه : 1300000

توضیحات دوره

موضوع دوره :

زبان انگلیسی عمومی برزگسالان

مخاطبین دوره :

بزرگسالان

پیش نیاز دوره :

ندارد

سر فصل های دوره :

Name and Occupation
About People
Place and How to Get There
Family
Events and Times
Clothes
Activities

ثبت نام

عنوان دورهزبان انگلیسی عمومی برزگسالان