آکادمی زبان ایرکامکا ->زبان انگلیسی عمومی نوجوانان

اطلاعات دوره

  • نام استاد : نسترن شرفی
  • نام دوره : بلند مدت
  • نوع دوره : گروهی
  • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
  • تاریخ اتمام ثبت نام :
  • ظرفیت : 0
  • شهریه :

توضیحات دوره

موضوع دوره :

زبان انگلیسی عمومی نوجوانان

مخاطبین دوره :

نوجوانان

پیش نیاز دوره :

ندارد

سر فصل های دوره :

English Class
Family Relatives
Location

ثبت نام

عنوان دورهزبان انگلیسی عمومی نوجوانان