چرا ایرکامکا؟

پس والدین تا آنجا که معقول و منطقی باشد حاضرند برای ارتقای این دو مهارت هزینه کنند. از طرف دیگر، این بازه سنی پذیرش بالایی در درک و فهم محیط الکترونیکی دارند. نوجوانان عصر فعلی تمایل بسیار بالایی به شرایطردیجیتالی دارند و با حوصله برای بودن در شرایط اینچنین وقت میگذارند.
اما بازهم با سوال مهمی مواجه هستیم ! در چه زمینه ای در این محیط وقت بگذرانند؟؟ بهترین پاسخ این است که در قالب آموزشی  و یادگیری زمان خود را سپری کنند.

فرزندان نوجوان ایرانی لایق و شایسته این هستند که بهترین کیفیت یادگیری در عرصه آموزش زبان انگلیسی را تجربه کنند.
به علت اینکه در سطح وزرات محترم آموزش و پرورش واحد درسی به نام زبان انگلیسی دارند پس اهمیت دارد که هر چهار مهارت اصلی را بلد باشند و برای اینکه زمان کسل کننده ای ایجاد نشود برپایه ی ارتقای مهارت گفت و شنود باید در محیط قرار بگیرند چراکه مجموعه منتخب کاملا مکالمه محور می باشد.
تمامی مدل های مکالمه براساس گفت و شنودهای واقعی و زنده طراحی و تدوین شده که این آموزش زنده را محقق می سازد.

عاملیت ایجاد ارتقای اعتماد به نفس در نوجوانان که در ادامه وجود استفاده از عبارت های زنده می باشد نیز بسیار اهمیت دارد و بنابراین اصل، از پویایی روانشناختی یادگیری بکار رفته در کتاب استفاده کرده ایم.
رعایت سه اصل مهم زیر در سیستم:
1 ( زمان دقیق ارائه مطلب
2 ( تدریس از شناخته ها به ناشناخته ها
3 ( هدف از یادگیری مطلب منتخب